Zhodnotit strom

Inženýrská činnost v oblasti arboristky. Poskytuje informace o bezpečnosti a perspektivě vašich stromů. Mimo vizuálního hodnocení stromů zahrnuje i přístrojovou diagnostiku, která umožňuje detailnější průzkum problematických oblastí.

Kácení Šarapatka nabízí s využitím moderních přístrojů:

Inventarizaci dřevin

Součástí inventarizace je lokalizace (zaměření GPS), zjištění základních informací (druh stromu, rozměry), zjištění současného stavu( vitalita, stabilita, zdravotní stav) a návrh pěstebních opatření. Vše zaneseno na portál www.stromypodkontrolou.cz

Tahovou zkoušku

Tahová zkouška zjišťujě odolnost celého stromu proti vývratu, zlomu a krutu.

Akustický tomograf

Akustický tomograf zajištuje detekci defektů (dutiny, praskliny) a jejich rozsah.

Radar kořenů

Zjišťuje rozsah kořenového systému. Je dobrým pomocníkem při plánování terénních úprav v okolí stromu.