Zabezpečit strom

Potřebujete zvýšit provozní bezpečnost staticky narušených stromů? Nedílnou součástí této práce je instalace bezpečnostních vazeb, jejich evidence a pravidelná kontrola.

Kácení Šarapatka nabízí:

Zabezpečení kmene proti rozlomení

Pokud zjistíme poškození, narušující provozní bezpečnost, strom zajistíme pomocí bezpečnostních vazeb:

  • Dynamickou vazbou

    Systém využívající pletené polypropylenové lano. Pomocí lana ponecháme koruně stromu volnost pohybu, přičemž zabráníme mezním hodnotám výkyvu větví. Lano zároveň slouží jako záchytný element při případném rozlomení.

  • Statickou vazbou

    Zajišťujeme stromy, které jsou výrazně staticky oslabené prasklinami, dutinami nebo výrazně poškozeným dřevem zejména vyskytujících se v místech větvení. Pro tuto vazbu používáme ocelových lan s nulovou pružností, které stromu poskytnou doživotní oporu.