Odstranit strom

Rozhodli jste odstranit strom? Než zavoláte Kácení Šarapatka, je dobré zjistit, zda potřebujete povolení.

Kácení Šarapatka nabízí:

Kácení

  • Rizikové kácení, tj. kácení ve ztížených podmínkách

  • Kácení nebezpečně situovaných stromů, tj. ( havarijní stav, svahy, skály, hřbitovy, zástavba, elektrické vedení a další.)

    Jedná se o postupné kácení stromu od vrcholu a spouštění částí stromu tak, aby nedošlo k poškození okolního majetku.

  • Kácení a ořez pomocí plošiny či jeřábu

    Nedovolují-li podmínky použití lanových technik, nastupuje těžká technika.

  • Klasické kácení

    Při údržbě parků, lesoparků a místech, kde je dostatek prostoru pro bezpečné pokácení.

Odstranění pařezů

Pařezy, které zůstávají po odstranění stromu, odfrézujeme do potřebné úrovně. Disponujeme velkokapacitní frézou na odstranění extrémních pařezů. V případě omezeného přístupu používáme ruční frézu o šířce 80cm - další informace o frézování pařezů

Úklid a likvidaci pokáceného dřeva a větví

  • Odkup dřeva

    Nemáte-li o dřevo z pokáceného stromu zájem, rádi využijeme možnost jeho odkoupení. Ušetříte tak část nákladů spojených s kácením.

  • Likvidace větví štěpkováním

    Větve do průměru cca 13cm likvidujeme štěpkovačem zn. Vermeer nebo Jensen

  • Prodej a štípání palivového dřeva

    Zajišťujeme také štípaní a prodej palivového dřeva. Více informací se dozvíte na www.palivove-drevo-brno.cz