Frézování pařezů

Pařezy, které zůstávají po odstranění stromu, odfrézujeme do potřebné úrovně.

Co obnáší frézování:

 • Frézování pařezů je nejrychlejší způsob likvidace pařezů, umožňuje odstranění pařezů bez nutnosti jejich vykopání.
 • Umožňuje odstraňování pařezů až 30 cm pod úroveň terénu pomocí pařezových fréz.
 • Pařezy, které zůstávají po odstranění stromu, odfrézujeme do potřebné úrovně.
 • Disponujeme i velkokapacitní frézou na odstranění extrémních pařezů. V případě omezeného přístupu používáme ruční frézu o šířce 80 cm.
 • Místo po odfrézovaném pařezu je možné ihned zavézt zeminou.
 • Z pařezu zůstává rozdrcená dřevní hmota, kterou je možno odstranit nebo ji můžete dále využít.

Ceník frézování:

Ceny vycházejí z průměru frézovaného pařezu. Cena za dopravu je 10 Kč/km.

Průměr pařezu Cena (bez DPH)
0 - 20 cm 250 Kč
20 - 30 cm 400 Kč
30 - 40 cm 500 Kč
40 - 50 cm 650 Kč
50 - 60 cm 800 Kč
60 - 70 cm 950 Kč
70 - 80 cm 1200 Kč
80 - 90 cm 1350 Kč
90 - 100 cm 1500 Kč
nad 100 cm dle dohody

Cenu dále ovlivňuje:

 • Požadovaná hloubka frézování (ceník frézování pařezů 20cm pod úroveň terénu)
 • Počet frézovaných pařezů (množstevní sleva)
 • Průměr frézovaných pařezů (měří se u země v nejnižším místě)
 • Druh dřeviny (tvrdost)
 • Typ stanoviště (svažitost, půda, přístupnost)
 • Odstranění dřevní hmoty