GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas firmě Kácení Šarapatka s.r.o. se sídlem Karásek 2249/1g, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 06667490, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 103546, zastoupené Ing. Tomášem Šarapatkou (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • Vaše jméno a příjmení (popř. obchodní firma)
  • adresa (nebo sídlo společnosti)
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
 2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel vyplnění poptávkového formuláře na webových stránkách www.kaceni.cz. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, což je vyřízení Vašeho požadavku, v případě poskytnutí služby budou údaje ponechány ještě během realizace práce, maximálně do doby pro vyřízení reklamace (následně po provedení práce). Poté budou automaticky smazány.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu tomas@kaceni.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, který nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 5. Dle GDPR máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování
  • Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese tomas@kaceni.cz.
  • Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Pečujeme o stromy již více než 20 let