Ořezat strom

Zvolíme takový typ řezu, který zajistí vašim stromům perspektivu a zlepší provozní bezpečnost v jejich okolí. Využíváme všech typu řezů, které jsou navrženy dle platných arboristických standardů AOPK.

Kácení Šarapatka nabízí:

Bezpečnostní řez

Tento řez řeší aktuální provozní bezpečnost stromu. Jeho pomocí se odstraňují suché, poškozené a ulomené větve. Doporučujeme jej, není-li efektivní investovat do nákladnějšího zdravotního řezu. Bezpečnostní řez provádíme dle aktuální potřeby - ideálně od dubna do září.

Zdravotní řez

Tento řez zabezpečí provozní bezpečnost stromu i v budoucnu. Jeho pomocí řešíme i větve, které svým růstem v budoucnu mohou narušit provozní bezpečnost, tedy tlakové a kodominantní větvení v koruně. Zdravotní řez provádíme ve vegetačním období - od dubna do září .

Redukční řez

Tento řez využíváme pro celkovou či jednostrannou redukci koruny. Většinou jej provádíme u stromů rostoucích v blízkosti domů, komunikací či elektrického vedení nebo jiných překážek. Větve neodstraňujeme celé, jen je odlehčíme, čímž zachováme tvar stromu. Zároveň posuneme těžiště koruny a tím zlepšíme celkovou provozní bezpečnost stromu. Redukční řez provádíme dle aktuální potřeby - ideálně od dubna do září.

Obvodová redukce

Pomocí této metody ořezu stromů, zkrátíme koncové části větví (max.20% hmoty) po celém obvodu. Výrazně tak posuneme jejich těžiště směrem k hlavnímu kmeni. Zachováme tak přirozený tvar, ale výrazně snížíme riziko vylomení větví. Obvodovou redukci je vhodné provádět zejména v předjaří.